P.H.Z APEX
ul. Długosza 7
44-200 Rybnik
NIP: PL6471582341
Zarząd tel: +32 433 14 90
Dział handlowy tel: +32 433 14 93,fax:+32 423 30 80
E-mail: info@apex-bhp.pl, apexrybnik@interia.pl